Friday, October 13, 2017

Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics have been many singers present, if

Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) - Dương Hồng Loan


Ngày Rằm tháng Bảy ôi mùa thu

Ôi mùa thu, nhớ ơn sanh thành thắm thiết

Bốn phương Chúng Tăng quay về

Nay đón Vu Lan Bồn

Tâm thành con dâng

Con luôn nhớ công ơn người


Thầy là suối mát tâm hồn con

Tâm hồn con, bóng mê quay về ánh sáng

Lắng nghe pháp âm trong lành

Con quyết tâm tu hành

Đêm ngày siêng năng

Mong ly thoát nơi luân trầm


Lòng thành thương nhớ ơn mẹ cha

Bao niềm vui kết lên hoa hồng đỏ thắm

Song thân sống yên trong đời

Con mất cha mẹ rồi

Dương trần bơ vơ

Đây hoa trắng tang thương buồn


Hồng trần nơi chốn vui buồn thôi

Khi lìa xa xót thương rơi dòng nước mắt

Chớ nên luyến lưu mê trần

Nghe tiếng kinh đêm trường

Vơi niềm tơ vương

Ai ơi gắng lo tu hành


Nghe tiếng kinh đêm trường

Vơi niềm tơ vương

Ai ơi gắng lo tu hành
You're watching

correct Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics

if you detect errors in the Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.