Thursday, October 26, 2017

Xuân Về Rồi Đó Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xuân Về Rồi Đó Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xuân Về Rồi Đó Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xuân Về Rồi Đó Lyrics have been many singers present, if

Xuân Về Rồi Đó Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xuân Về Rồi Đó Lyrics song presented by Bạch Lê Quỳnh AnhBài hát: Xuân Về Rồi Đó - Bạch Lê Quỳnh Anh


Hô son gửi trong gió

Cho nồng nàn biển xanh

Giấc gửi vào trong nắng

Cho rạng ngời đỏ sáng

Tiếng chim gửi theo gió

Bài ca vui đất trời

Mẹ và con sắm tết

Xuân về rồi đó ba


Nô vui cười trao nhau

Để xuân vui với ta

Đây cầu chúc ngọt ngào

Gửi cho ba ba nhé

Xuân này ba không về

Quà que mẹ đã gửi

Thư con dài lê thê gửi ba cùng đón xuân


You're watching

correct Xuân Về Rồi Đó Lyrics

if you detect errors in the Xuân Về Rồi Đó Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xuân Về Rồi Đó Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xuân Về Rồi Đó Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...