Thursday, October 5, 2017

Xuân Yêu Thương Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xuân Yêu Thương Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xuân Yêu Thương Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xuân Yêu Thương Remix Lyrics have been many singers present, if

Xuân Yêu Thương Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xuân Yêu Thương Remix Lyrics song presented by Quách Tuấn Du, Hoàng Kỳ Nam, Trần Hồng KiệtBài hát: Xuân Yêu Thương Remix - Quách Tuấn Du, Hoàng Kỳ Nam, Trần Hồng Kiệt


Xuân đã đến bên em

Dáng xuân tuyệt vời

Xuân đã đến bên người,

Xin người hãy cùng em vui xuân.


Mang hạnh phúc cho đời

Nhớ nghe em yêu

Mang say đắm cho đời

Khi về đừng quên nghe em


Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Mùa xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi em ngỡ ngàng

Người đến cho tình anh chợt mới

Muôn hoa thổn thức


Xuân đã đến bên em

Dáng xuân tuyệt vời

Xuân đã đến bên người,

Xin người hãy cùng em yêu xuân.


Mang hạnh phúc cho đời

Nhớ nghe em yêu

Mang say đắm cho đời

Khi về đừng quên nghe em


Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Mùa xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi em ngỡ ngàng

Người đến cho tình anh chợt mới

Muôn hoa thổn thức
You're watching

correct Xuân Yêu Thương Remix Lyrics

if you detect errors in the Xuân Yêu Thương Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xuân Yêu Thương Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xuân Yêu Thương Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...