Friday, October 13, 2017

Yêu Một Bắc Ninh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Yêu Một Bắc Ninh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Yêu Một Bắc Ninh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Yêu Một Bắc Ninh Lyrics have been many singers present, if

Yêu Một Bắc Ninh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Yêu Một Bắc Ninh Lyrics song presented by Anh Thơ, Thụy BìnhBài hát: Yêu Một Bắc Ninh - Anh Thơ, Thụy Bình


Một Bắc Ninh, có từ bao giờ.

Mà người và đất hóa nên thơ.

Thì quê em đây những làng quan họ.

Ngọt khúc dân ca, không bến bờ.

Điệu trúc xinh, mái đình cũng xinh.

Bên chùa Bút Tháp, bên núi Thiên Thai.

Yêu những chàng trai chờ ai mà lại hát.

Rằng sông cầu đôi ta, để bài ca nhung nhớ mặn mà.


Yêu chị Hai chị Hai trao nhẫn lồng tay.

Ai về đây về đây nghe hát mà say.

Mắt em cười mà lúng liếng.

Để anh nhìn mà khó quên.

Cùng bài ca...quan họ một nhà.
You're watching

correct Yêu Một Bắc Ninh Lyrics

if you detect errors in the Yêu Một Bắc Ninh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.